Co to jest świadectwo energetyczne i co ono zawiera?

Świadectwo charakterystyki energetycznej zwane również certyfikatem energetycznym czy też świadectwem energetycznym w bardzo dużym uproszczeniu jest dokumentem określajacym energochłonność budynku.

Ilościową miarę energochłonności można zdefiniować jako stosunek ilości energii zużytej do zaspokojenia danego celu użytkowego do jednostki odniesienia (w przypadku charakterystyki energetycznej budynku jest to jeden metr kwadratowy powierzchni o regulowanej temperaturze, ogrzewanej lub chłodzonej).

Świadectwo energetyczne inaczej mówiąc jest to zbiór danych i wskaźników określjacych obliczeniowe zapotrzebowanie na energie niezbędna do ogrzania, wentylacji, chłodzenia badx klimatyzacji pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku obiektów użyteczności publicznej, także do oswietlenia elektrycznego wnętrz, przy uwzględnianiu lokalnych warunków klimatycznych.

Świadectwo energetyczne zawiera:

 • Podstawowe dane techniczne budynku ocenianego,
 • Zdjęcie budynku,
 • Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną - wynik w postaci strzałki górnej na pasku określający zapotrzebowanie na energie pierwotną,
 • Dane osoby wystawiającej świadectwo energetyczne z pieczątka i podpisem,
 • Charakterystykę techniczno-użytkową budynku,
 • Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie,
 • Podział zapotrzebowania energii,
 • Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową,
 • Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotna,
 • Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię,
 • Uwagi w zakresie mozliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową,
 • Objaśnienia,
 • Informacje dodatkowe.

Reasumując świadectwo charakterystyki energetycznej budynku określa wielkość energii wyrażonej w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia potrzeb zwiazanych z użytkowaniem budynku.

Czy dla lokali niemieszkalnych takich jak np garaż istnieje obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej?

W przypadku gdy budynki niemieszkalne nie są ogrzewane i wentylowane mechanicznie nie ma obowiązku sporządzenia świadectwa energetycznego.

Orientacyjne koszty wykonania świadectwa energetycznego.

 

od 400 zł za mieszkanie, lokale oraz domy jednorodzinne,

od 500 zł do 1500zł za skmplikowane duże domy jednorodzinne,

od 1500zł do 4000zł za budynki wielorodzinne,

powyżej 2500zł za duze budynki biurowe, magazynowe, mieszkalne, uzytecznosci publicznej.

Ww. ceny nie zawierają podatku vat.

Są to ceny orientacyjne. Ostateczne ceny uzgadniane są indywidualnie i uzależnione są od takich czynników jak:

powierzchni obiektu,

stopień skomplikowania bryły (dachu),

rodzaj instalacji co i cwu,

stan dokumentacji architektonicznej i branżowej budynku.

 

Jak długo będzie ważne wystawione świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat pod warunkiem nie przeprowadzenia w tym czasie robót budowlanych, w wyniku których zmianie uległaby charakterystyka energetyczna budynku. W przypadku przeprowadzenia robót budowlanych, w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej zachodzi konieczność sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.