Czy dla lokali niemieszkalnych takich jak np garaż istnieje obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej?

W przypadku gdy budynki niemieszkalne nie są ogrzewane i wentylowane mechanicznie nie ma obowiązku sporządzenia świadectwa energetycznego.

Orientacyjne koszty wykonania świadectwa energetycznego.

 

od 400 zł za mieszkanie, lokale oraz domy jednorodzinne,

od 500 zł do 1500zł za skmplikowane duże domy jednorodzinne,

od 1500zł do 4000zł za budynki wielorodzinne,

powyżej 2500zł za duze budynki biurowe, magazynowe, mieszkalne, uzytecznosci publicznej.

Ww. ceny nie zawierają podatku vat.

Są to ceny orientacyjne. Ostateczne ceny uzgadniane są indywidualnie i uzależnione są od takich czynników jak:

powierzchni obiektu,

stopień skomplikowania bryły (dachu),

rodzaj instalacji co i cwu,

stan dokumentacji architektonicznej i branżowej budynku.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed