Do czego jest potrzebne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006, Nr 156, poz. 1118, z późn. zmianami) inwestor jest obowiązany pozyskać Świadectwo energetyczne budynku i dołączyc je do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

Bookmark the permalink.

Comments are closed