Pomiary

Wykonujemy pomiary:Pomiary_Awanss

 • natężenia oświetlenia
 • termowizyjne
 • pola magnetycznego
 • ochronne
 • rezystancji izolacji
 • impedancji pętli zwarcia
 • skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej
 • ciągłości przewodów
 • symetrii lub asymetrii obciążeń
 • mocy czynnej, biernej i pozornej, w każdej fazie i trójfazowo
 • częstotliwości
 • Przegląd techniczny przeciwpożarowego wyłącznika prądu, potwierdzony stosownym protokołem z przeglądu
 • Przegląd techniczny instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, potwierdzony stosownym protokołem z przeglądy
​          Jeżeli potrzebują Państwo kosultacji, bądź sprawdzonych rozwiązań z zakresu wykonanywania pomiarów bądź mają Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu z nami.

Comments are closed