Pomiary termowizyjne

Termografia to bezkontaktowa technologia pozwalająca na określenie temperatury z bezpiecznej odległości poprzez pomiar długości fali promieniowania podczerwonego.

 
Pomiary termowizyjne przedstawiają obraz, na którym różne temperatury są pokazywane za pomocą różnych kolorów. Taki obraz umożliwia szybką i łatwą ocenę wizualną temperatury badanych elementów, co wskaże istniejacy problem lub zbliżającą się awarię.

 

          Niewielki problem np z instalacją elektryczną może mieć poważne konsekwencje. Niesprawdzone połączenia mogą zacząć się grzać lub iskrzyć i stać się przyczyną pożaru. Za pomocą pomiarów termowizyjnych kontrole mogą być wykonywane bezpiecznie, bezkolizyjnie, bez potrzeby wyłączania napięcia zasilającego, czyli bez strat np w produkcji, działającym sklepie czy biurze itd.

             Pomiary termowizyjne są bardzo wszechstronne i mogą być stosowane do różnych celów np: lokalizowania miejsc gromadzenia się wilgoci czy też monitorowania straty ciepła w budynkach.

Comments are closed