Serwis

Serwis

Zapewniamy usługi konserwacyjne oraz serwis instalacji i rozdzielnic elektrycznych na terenie Warszawy i okolic.

Zakres i harmonogram prac ustalamy wg indywidualnych uzgodnień z inwestorem.

 

Serwis Awanss

 

Stan techniczny rozdzielnic oraz ich zdolnosć do dalszej niezawodnej pracy są kontrolowane i oceniane na podstawie wyników okresowych oględzin i przeglądów. Wymagania dotyczące okresów i programów oględzin i przeglądów są podane w PEUE (dział 1 - zeszyt 3, § 12, 14, 15 - ustęp 3)

 

Oględziny rozdzielnic elektrycznych należy wykonywać nie rzadziej niż:

 • w stacjach ze stałą obsługą (oględziny skrócone) - raz na zmianę, a oględziny pełne - raz na rok,
 • w stacjach bez obsług: oględziny pełne - raz na rok.

Niezależnie od tego, ogledziny skrócone urządzeń rozdzielczych należy wykonywać w przypadku, gdy urządzenia te zostaną trwale wyłączone przez zabezpieczenie.

 

Przeglądy rozdzielnic obejmują pełne oględziny, jak również:

 

 • pomiary rezystancji uziemień roboczych i ochronnych,
 • pomiary napięcia dotykowego i krokowego w rozdzielnicach średnionapięciowych,
 • pomiary skuteczności zerowania w rozdzielnicach, w których zastosowano zerowanie jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej,
 • pomiary rezystancji uziemień roboczych i ochronnych,
 • pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli,
 • sprawdzenie poprawności pracy układów pomiarowych, sygnalizacji i zabezpieczeń,
 • badania rozdzielnic w zakresie ustalonym w instrukcji eksploatacji (obsługi) podanej przez producenta,
 • sprawdzenie stanu połączeń śrubowych głównych torów pradowych,
 • czynności konserwacyjne i naprawy zapewniające poprawną pracę urządzenia.
 • Terminy i szczegółowy zakres przeglądów są ustalone indywidualnie w zależności od oceny stanu technicznego rozdzielnicy, dokonywanej podczas okresowych oględzin pełnych. Zapraszamy do kontaktu

  Comments are closed