Co to jest świadectwo energetyczne i co ono zawiera?

Świadectwo charakterystyki energetycznej zwane również certyfikatem energetycznym czy też świadectwem energetycznym w bardzo dużym uproszczeniu jest dokumentem określajacym energochłonność budynku.

Ilościową miarę energochłonności można zdefiniować jako stosunek ilości energii zużytej do zaspokojenia danego celu użytkowego do jednostki odniesienia (w przypadku charakterystyki energetycznej budynku jest to jeden metr kwadratowy powierzchni o regulowanej temperaturze, ogrzewanej lub chłodzonej).

Świadectwo energetyczne inaczej mówiąc jest to zbiór danych i wskaźników określjacych obliczeniowe zapotrzebowanie na energie niezbędna do ogrzania, wentylacji, chłodzenia badx klimatyzacji pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku obiektów użyteczności publicznej, także do oswietlenia elektrycznego wnętrz, przy uwzględnianiu lokalnych warunków klimatycznych.

Świadectwo energetyczne zawiera:

 • Podstawowe dane techniczne budynku ocenianego,
 • Zdjęcie budynku,
 • Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną - wynik w postaci strzałki górnej na pasku określający zapotrzebowanie na energie pierwotną,
 • Dane osoby wystawiającej świadectwo energetyczne z pieczątka i podpisem,
 • Charakterystykę techniczno-użytkową budynku,
 • Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie,
 • Podział zapotrzebowania energii,
 • Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową,
 • Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotna,
 • Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię,
 • Uwagi w zakresie mozliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową,
 • Objaśnienia,
 • Informacje dodatkowe.

Reasumując świadectwo charakterystyki energetycznej budynku określa wielkość energii wyrażonej w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia potrzeb zwiazanych z użytkowaniem budynku.

Bookmark the permalink.

Comments are closed